2008-2009 Petitie tegen software-octrooien in Europa

Introductie

Onze petitie heeft tot doel de krachten van alle bezorgde Europeanen en Europese bedrijven en maatschappelijke organisaties te bundelen en doet een beroep op de politiek in Europa om software-octrooien te stoppen via verduidelijkingen van de wetgeving.

Octrooien worden misbruikt om de concurrentie te beperken voor het economisch gewin van enkelen, maar zijn niet in staat om innovatie te stimuleren. Een marktplaats van software is beter af zonder octrooien. Juist gezonde concurrentie zorgt ervoor dat de spelers moeten innoveren.

Europees recht accepteert in veel gevallen nog de rechtsgeldigheid van software-octrooien die zijn toegekend door nationale octrooibureaus en het Europees octrooibureau (EPO), dat buiten de democratische controle valt. Zij gaan niet alleen door met het toekennen van softwarepatenten, maar lobbyen ook voor de acceptatie ervan. Ondanks de huidige diepe crisis waarin het octrooisysteem zich bevindt, zijn ze niet instaat om te hervormen en brengen veel Europese bedrijven in gevaar met hun slappe toekenningsbeleid.

In 2005 leek de Commissie grote multinationals meer te ondersteunen dan de Europese middelgrote- en kleine bedrijven, die juist het grootste deel van de innovatie voor hun rekening nemen. Het Europees parlement heeft uiteindelijk de softwareoctrooirichtlijn verworpen, maar heeft geen middelen om aanpassingen aan de wetgeving te initiëren.

Overwegingen

Studies

Een groot aantal serieuze wetenschappelijke en economische studies rechtvaardigen uitsluiting van octrooien op software.

Auteursrecht op software, maar geen octrooien

Softwareontwikkelaars zijn reeds beschermd door de auteurswet, daarmee anderen het mogelijk makend op hetzelfde gebied te innoveren wat tot een gezonde concurrentie leidt. Software-octrooien ondermijnen deze bescherming. Het is veel te eenvoudig om octrooien te schenden, zonder het te weten. Softwarebedrijven gebruiken geen octrooisysteem en hebben het ook niet nodig om te innoveren. Zij moeten juist beschermd worden tegen de houders van dubieus toegewezen octrooien.

Geschillen in plaats van innovatie

Software-octrooien schieten hun een legitieme doel voorbij. Software-octrooien bevoordelen wetgeving ten koste van innovatie en ondermijnen daarmee hun democratische rechtvaardiging. Zij dwingen softwareproducenten om geld uit te geven aan bureaucratie, rechtszaken en het omzeilen van dubieus toegewezen octrooien. Geld dat ook gebruikt had kunnen worden voor onderzoek en ontwikkeling. Software-octrooihouders, die de software soms zelf niet produceren, verkrijgen een middel om oneerlijke controle over de markt uit te oefenen

Amerikaanse vergissingen

In de VS worden er miljarden per jaar besteed aan geschillen over software-octrooien - niet alleen tussen softwarebedrijven, ook andere bedrijfstakken worden getroffen, bijvoorbeeld alleen al vanwege het hebben van een website (dit begint nu ook in Europa). Deze vergissing moet in Europa voorkomen worden.

We drukken onze wetgevers op het hart

  • om nationale octrooiwetgeving aan te passen en softwareoctrooien volledig uit te sluiten;
  • alle toegekende octrooien, waarop inbreuk gemaakt kan worden met software op een programmeerbaar apparaat, in te trekken
  • om te streven deze wetgeving op Europees niveau door te voeren, waaronder in de Europese octrooi-conventie (EPO).